Contact Us

Get in touch

Postal Address:

Kunsill Nazzjonali tal-Anzjan
Triq Dom Mawru Inguanez,
Birkirkara BKR 4811
Malta

maltakna@gmail.com
00356 21243806

Office Hours: Monday to Friday 0900 to 1200